Úvod

Jeden z nejrenomovanějších psychologů  21. století Dr. Jonathan Shedler (American Psychologist, 03/2010) uvádí,  že mezi nejefektivnější nástroje používané během psychoterapeutického sezení napříč kulturami, školami a směry patří:

 • Zaměření na emoce
 • Zaměření na pocity a myšlenky, kterým se vyhýbáme
 • Zaměření se na opakující se vzorce 
 • Zaměření na interpersonální vztahy
 • Zaměření na vztah s terapeutem
 • Zaměření na  minulou zkušenost – zaměření na vývoj.
 • Zkoumání fantazií

S takovým prohlášením naprosto souhlasím a ve spolupráci s klientem pak při společném povídání používáme jak tyto nástroje západní psychologie, tak i přístup východního učení jógy a techniky mindfulness a meditace

O mně:

 Prvních patnáct let profesního života jsem prožil “za mřížemi” mezinárodního korporátu, se vším co k tomu patří – fáze nadšení a úspěchu, workoholismu a vyhoření a nakonec hledáním “skutečných hodnot” v životě. 

    Psychoterapie a koučink mi pomohly najit v životě smysl, reálné hodnoty a hlavně životní spokojenost. V rámci přípravy na psychoterapeutickou profesi jsem absolvoval přes tisíc hodin výcvikové, skupinové a individuální “sebezkušenosti”, mimo jiné výcvik v psychodynamice (Pražská vysoká škola psychosociálních studií), v koučinku (SmartCoaching) a další odborné výcviky. Nyní jsem ve výcviku Biosyntézy (Český institut Biosyntézy, platný ve státech Evropské Unie).

Psychologii jsem měl možnost studovat na Pražské Psychoterapeutické Fakultě při Pražské vysoké škole psychosociálních studií a ekonomii na Vysoké škole finanční a správní.

Aktuálně pracuji ve skvělém týmu Karlově Univerzitě jako terapeut a mentální kouč většinou se zahraničními postgraduálními studenty a vyučujícími.

Spolupracuji s Psychoterapeutickým centrem SANTEA, kde kromě individuálních konzultací poskytujeme s kolegyní Mgr. Martinou Frintovou unikátní párovou terapii “ve čtyřech”, tj. na schůzce jsou přítomni oba klienti (obvykle partnerský pár) a terapeutka i terapeut. Zde používáme přístupy integrativní psychoterapie s důrazem EFT (Emocional Focused Therapy).

Část práce poskytuji zdarma pro klienty Sociální kliniky.

Připravuji edukativní podcast Terapie a Seberozvoj a píši články o osobním rozvoji a terapii pro Ženy s.r.o.

Proč a jak?

Lidé, přicházející do terapie nejčastěji uvádějí, že jim život komplikují některé z těchto obtíží: 

 • Úzkost
 • Potíže se zvládáním vzteku a hněvu
 • Nízké sebevědomí
 • Vztahové problémy
 • Nekontrolovatelné emoční výbuchy
 • Touha porozumět více sobě
 • Touha porozumět více svým emocím

Lidé přicházejí do terapie a nebo koučinku nejčastěji s přáním dosahovat těchto cílů:

 • Být v životě štastnější, spokojenější
 • Méně pociťovat únavu
 • Rozhodnout se, kterým směrem jít dále (práce, partner)
 • Pochopit, proč se mi některé věci (vzorce) v životě (ve vztazích) stále opakují.
 • Cítít se bezpečně a přijímaně
 • Nalézt vlastní talenty a pracovat na nich.
 • Nalézt motivaci
 • Umět se více “poslechnout”
 • Zlepšit si vlastní disciplínu
 • Dát svému životu více “řád”, strukturu
 • Zbavit se závislostí (na sociálních médiiích, toxických vztazích, alkoholu a jiných návykových látkách)

Jaký je rozdíl mezi terapií a koučinkem? Ve zkratce: Terapie jde více do hloubky a mění nepohodu na něco, v čem lze normálně fungovat. Koučink má pomoci plánovat vize, dosahovat životních cílů, zlepšovat se a jít si za „svým“.

Terapie je oboustranný proces, kdy během rozhovoru a vztahu dvou lidí klient prochází procesem sebepoznání a seberozvoje, procesem integrace, “ozdravění”.

Za Koučink můžeme označit  soubor mentálních nástrojů, které nám pomáhají dosahovat našich cílů, odemykat náš vnitřní potenciál a odbourávat naše vnitřní překážky. Koučink vede ke zvýšení sebeuvědomění a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Tím se také často zvyšuje sebevědomí a pocit smysluplnost vlastního života.

Partneři: